Your weekend on the beach/ Twój weekend na plaży.

I would like to enter you to the world of beaches.

Resting on the beach is one of the way to spend your free time.

Advantages:

 1. You can read books.
 2. You can learn, study lessons to your school.
 3. You can walk into the water and splash/swim.
 4. You can lie and charge your energy.
 5. You can eat something like snacks, etc.
 6. You just spend the time with someone.

Here I would like to present a few examples of the biggest beaches in the world:

 • Muizenberg , South Africa

It is located where the shore of the Cape Peninsula curves round to the east on the False Bay coast.

 • Long beach, USA

Long Beach is a town situated the Pacific Coast of the United States of America, within the Los Angeles metropolitan area of Southern California.

 • Cox’s bazar, Bangladesh

Cox’s bazar is in southeastern Bangladesh. It’s very interesting tourism center and fishing port.

To sum up, beaches are beautiful places where a human can rest, swim and just recover an energy.

Please write your comments.

Regards Marcin

Chciałbym zaprosić Was do świata plaż.

Odpoczynek na plaży to jeden ze sposobów spędzania wolnego czasu.

Zalety:

Możesz czytać książki.

Możesz się uczyć, , przygotowywać się na lekcjach w Twojej szkole/uczelni.

Możesz wejść do wody i popluskać się/płynwać.

Możesz leżeć i ładować swoją energię.

Możesz zjeść jakieś przekąseki .

Po prostu możesz spędzać czas z bliskimi.

Tutaj chciałbym przedstawić kilka przykładów największych plaż na świecie:

Muizenberg , Republika Południowej Afryki

Znajduje się ona w miejscu, gdzie brzeg półwyspu Cape zakrzywia się na wschód na wybrzeże False Bay.

Long Beach, USA

Long Beach jest miastem położonym na wybrzeżu Pacyfiku w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na obszarze metropolitalnym Los Angeles w południowej Kalifornii.

Bazar Coxa, Bangladesz.

Bazar Coxa leży w południowo-wschodnim Bangladeszu. Jest ona bardzo ciekawym centrum turystycznym i portem rybackim.

Podsumowując, plaże są pięknymi miejscami, gdzie człowiek może odpocząć, popływać i odzyskać energię.

Napiszcie swoje komentarze.

Pozdrawiam ,Marcin

Reklamy

Famous people with mental illness./Znani ludzie chorujący na choroby psychiczne.

Mental diseases subject is no longer taboo these days. Fortunately it starts to be not shameful topic. Many famous people have admitted to that kinds of problems. I’d like to show some examples of people with mental disorders.

 • 1. CARRIE FISHER, an actress .

Carrie Frances Fisher was an American actress, writer and humorist.

She is well known as a Princess Leila from unforgettable Star Wars Saga, but she was a writer and prolific script consultant as well.

She was talking openly about her bipolar disorder and addiction to drugs.

She suffered from a mental disease and still worked by using her mental condition to her comedy act and writing.

Carrie Fisher described herself like that:

‘I am mentally ill. I can say that. I am not ashamed of that. I survived that, I’m still surviving it, but bring it on.’

She was the inspirational person who showed that there are no limits in life.

 • 2. CATHERINE-ZETA JONES, an actress.

She was diagnosed with bipolar II disorder.

She lived with permanent stress during her husband Michael Douglas fight with IV stage throat cancer.

According to National Institutes of Mental Health the stress is a common factor of burst mental illness. She had a problem with sleeping, an appetite and she had suiciding thoughts.

Fortunately Douglas got over from a cancer.

Zeta-Jones publicist said in a statement:

“When it comes to a mental illness, you talk about it more as controlled and managed and it’s something she will probably be dealing with for her entire life…”

LOS ANGELES - OCT 20: Catherine Zeta Jones at the third annual "A Fine Romance" at Sony Studios in Culver City, Los Angeles, California on October 20, 2007
 • 3 ANTHONY HOPKINS , an actor.

In 1993, on an interview in the News of the World, the Hollywood actor Anthony Hopkins admitted that he suffer on schizophrenia and he has heard inter voices in his head since he was a child,

He said:

“I’ve always had a little voice in my head, particularly when I was younger and less assured”, he said. “While onstage, during classical theatre the voice would suddenly say, “Oh, you think you can do Shakespeare, do you?” and he added; “Recently, I was being interviewed on television and the voice inside my head said to me, “Who the hell do you think you are. You’re just an actor, what the hell do you know about anything”

He felt sad and insecurity when he was a little boy.

I’ve always had a little voice in my head pulling me down, particularly when I was younger and less grounded… My school days were not always happy and I wanted to get away from Wales and to be someone else. I was silly at school, I just didn’t know what was going on. I thought I was on Mars, I didn’t see what they were talking about.”As an adult person he learnt to not focus on inter voicesAs an adult person he learnt to not focus on inter voices.

Actor Anthony Hopkins arrives on the red carpet at the Transformers The Last Knight movie premiere on June 20, 2017 in Chicago.

In conclusion, it shows people that a mental problem can experience everyone, rich,poor, etc. That show, there are no limits. They inspire other people with the mental problem to defeat their everyday problems. Even you are mentally ill or not: you are wonderful just the way you are. Remember that your disease do not determine you. You are yourself, you are not mental illness.

What do you think about mental diseases? Share your opinion in

comments.

Regards

Ania

Choroby psychiczne w dzisiejszych czasach nie są już tematem tabu. Na szczęście nie jest już to temat wstydliwy. Wielu znanych ludzi przyznało się do tego rodzaju problemów. Chciałbym pokazać kilka przykładów ludzi z zaburzeniami psychicznymi.

1. CARRIE FISHER, aktorka.

Carrie Frances Fisher była amerykańską aktorką, pisarką i humorystką.

Jest dobrze znana jako księżniczka Leila z niezapomnianej Sagi Gwiezdnych Wojen, ale była również pisarką i konsultantem scenariuszowym.

Mówiła otwarcie o swojej chorobie dwubiegunowej i uzależnieniu od narkotyków.

Cierpiała na chorobę psychiczną i nadal pracowała, wykorzystując swój stan psychiczny w swoich rolach komediowych i pisaniu.

Carrie Fisher opisała się w ten sposób:

,,Jestem chora psychicznie. Mogę tak powiedzieć. Nie wstydzę się tego. Przetrwałem to, wciąż przez to przechodzę,  ale daje radę’’

Była inspirującą osobą, która pokazała, że nie ma granic w życiu.

2. CATHERINE-ZETA JONES, aktorka.

Zdiagnozowano u niej chorobę dwubiegunową II stopnia.

Żyła w stałym stresie podczas walki jej męża -Michaela Douglasa z rakiem gardła (IV stadium) .

Według Narodowych Instytutów Zdrowia Psychicznego stres jest częstym czynnikiem powstania choroby psychicznej. Miała problem ze snem, apetytem oraz miała myśli samobójcze.

Na szczęście Douglas wygrał z rakiem.

Publicysta Zeta-Jones powiedział w oświadczeniu:

,,Jeśli chodzi o chorobę psychiczną, to  mówi się ,że to kontroluje  i zarządza i jest to coś, z czym prawdopodobnie będzie miała do czynienia przez całe swoje życie.

3 ANTHONY HOPKINS , aktor.

W 1993 roku, w wywiadzie dla News of the World, hollywoodzki aktor Anthony Hopkins przyznał, że cierpi na schizofrenię i od dziecka słyszał w głowie głosy.

Powiedział:

,,Zawsze miałem głos w głowie, szczególnie gdy byłem młodszy i mniej pewny”;, powiedział. ,,Kiedy byłem na scenie w klasycznym teatru głos nagle powiedział: ,,Och, myślisz, że potrafisz grać Szekspira, Ty?’’ i dodał:,,Ostatnio udzielałem wywiadu w telewizji, a głos w mojej głowie powiedział mi’’: ,,Za kogo ty się, do cholery, uważasz”. Jesteś tylko aktorem, co ty, do diabła, wiesz o wszystkim”.

Czuł się smutny i niepewny, gdy był małym chłopcem.

,,Zawsze miałem głos w głowie, szczególnie gdy byłem młodszy i mniej ugruntowany. . . . Moje dni szkolne nie zawsze były szczęśliwe i chciałem uciec z Walii i być kimś innym. Byłem głupi w szkole, nie wiedziałem, co się dzieje. Myślałem, że jestem na Marsie, nie widziałem, o czym oni mówią’’

Jako osoba dorosła nauczył się nie koncentrować na głosach.

Podsumowując, to  pokazuje ludziom, że problem psychiczny może doświadczyć każdego, bogatego, biednego, itp. Te przykłady pokazują ,że nie ma żadnych ograniczeń. Gwiazdy inspirują innych ludzi z problemami psychicznymi do pokonania ich codziennych problemów. Czy jesteś chory psychicznie ,czy nie: jesteś cudowny, taki jaki jesteś. Pamiętaj, że twoja choroba cię nie determinuje. Jesteś sobą, nie jesteś chorobą psychiczną.

Co sądzisz o chorobach psychicznych? Podziel się swoją opinią w komentarzu.

Pozdrawiam ,

Ania

Running as the way for chill out/ Bieganie jako sposób na odprężenie.

Hi Everybody.

Running is one of the oldest sports in the world.

It was originally recorded in 776 BC on the first Olympics in Greece.

It is very easy to begin your journey with running.

You have to turn off your thinking and plunge into physical relaxation.

Advantages of running:

 • it improves our physical condition
 • it doesn’t take a lot of time
 • you can run with someone
 • it extends capacity of our lungs
 • it allows us to burn our body fat
 • it makes that we feel better(more endorphins in our organism)

Running only requires healthy legs/time/will.

I encourage you to try this sport, because it is really worth doing something with our health.

Greetings

Marcin

Witam wszystkich.

Bieganie jest jednym z najstarszych sportów na świecie.

Został on pierwotnie ustanowiony w 776 r. p. n. e. na pierwszych igrzyskach olimpijskich w Grecji.

Bardzo łatwo jest rozpocząć podróż z bieganiem.

Musisz wyłączyć myślenie i zanurzyć się w fizycznym odprężeniu.

Zalety biegania:

poprawia naszą kondycję fizyczną.

 • to nie zajmuje dużo czasu.
 • możesz biegać z kimś.
 • zwiększa pojemność naszych płuc.
 • pozwala nam to spalić  tkankę tłuszczową.
 • sprawia, że czujemy się lepiej (więcej endorfin w naszym organizmie)
 • Bieganie wymaga tylko zdrowych nóg, czasu i woli.

Zachęcam do wypróbowania tego sportu, bo naprawdę warto zrobić coś z naszym zdrowiem.

Pozdrowienia

Marcin

Top 5 ! The weirdest Guinness World Records/Top 5 !Najdziwniejsze rekordy Guinnessa

Imagination has no limits. I’d like to introduce you some people who held the records in spectacular ways. Have you ever heard about „Most spoon balanced on face” or The loudest burp”? Let’s see odd Guinness record. Take a look.

 1. Most spoon balanced on face •

Devon, 1st April 2008- Joe Alison established his record. That man used 16 stainless steel teaspoons in his great stunt. Spoons were situated allover his body.

Joe put 5 spoons on the forehead, 4 on the cheeks, 1 on the nose, 2 on the top lip,1 on each ear ,2 teaspoons were placed on the chin.

2 The Loudest Burp •

This record were established by Paul Hunn. That guy gave the loudest burp-107,1 dB on the set The New Paul O’Grady show, in London, on 24th September 2008. Volume of that burp can be compare with sound of a motorcycle without a silencer (100 dB).

3 Furthest Eyeball Popper •

The next weird Guinness record belongs to Kim Goodman from USA. Kim owns amazing ability. She can pop her eyeballs so that protrude for 12 mm beyond her eye socket. The record was set on 2nd November 2007 in Istanbul, Turkey.

4 Heaviest car balanced on the head •

The record was set on 24th May 1999 in London UK studio.

An Englishman, John Evans balanced a 159,6 kg Mini on his head. Balancing took him 33 seconds. He was able to hold the record thanks to his big – 60,9 cm neck.

5, The heaviest weight lifted on ear •

Rakesh Kumar from India lifted 71 kg on his left ear. The record holding took a place on 21st May 2008.

That’s impressive! Isn’t it? What you think about that records?

Write in comments please.

Regards.

Ania

Wyobraźnia nie ma granic. Chciałabym przedstawić kilka osób, które ustanowiły rekordy w spektakularny sposób. Słyszałeś kiedyś o ,, Balansujących łyżkach na twarzy”; lub o ,,Najgłośniejszym beknięciu”;? Zobaczmy dziwne rekordy Guinnessa. Spojrzcie.

Większość łyżki zbalansowana na twarzy –

Devon, 1 kwietnia 2008 r. – Joe Alison ustanowił swój rekord. Ten człowiek użył 16 łyżeczek ze stali nierdzewnej. Łyżki znajdowały się na całym jego ciele.

Joe położył 5 łyżek na czole, 4 na policzkach, 1 na nosie, 2 na górnej wardze, 1 na każdym uchu, 2 łyżeczki zostały umieszczone na podbródku.

2 Najgłośniejsze beknięcie-

Ten rekord został ustanowiony przez Paula Hunna. Ten facet wykonał beknął najgłośniej -107,1 dB na podczas The New Paul O’Grady show, w Londynie, 24 września 2008 roku. Głośność tego beknięcia można porównać z dźwiękiem motocykla bez tłumika (100 dB).

3 Najbardziej wytrzeszczona gałka oczna

Kolejna dziwaczna płyta Guinnessa należy do Kim Goodman z USA. Kim ma niesamowitą zdolność. Potrafi mocno wytrzeszczyć gałki oczne , które wystają na 12 mm poza oczodół. Rekord został ustanowiony 2 listopada 2007 roku w Stambule w Turcji.

4 Najcięższy samochód wyważony na głowie –

Rekord został ustanowiony 24 maja 1999 roku w londyńskim studiu UK.

Anglik, John Evans uniósł 159,6 kg Mini na głowie. Uniesienie zajęło mu 33 sekundy. Był w stanie ustanowić rekord dzięki swojej wielkiej szyi. (60,9 cm)

5, Najcięższy ciężar podniesiony na uchu –

Rakesh Kumar z Indii podniósł 71 kg na lewym uchu. Rekord miał miejsce 21 maja 2008 roku.

To imponujące! Jak uważacie? Co sądzicie  o tych rekordach?

Piszcie w komentarzach.

Pozdrawiam.

Ania

The short history of the English language/Krótka historia języka angielskiego.

Good evening visitors.


The English language comes from a West Germanic language and its first form was called Old English.


Anglo – Frisian dialects brought to Britain in the mid 5th to 7th centuries AD by Anglo – Saxon colonists.


Old English (as the language of Anglo-Norman upper classes) after the Norman conquest in 1066 was replaced by Middle-English.


Normans which conquered Britain used to speak Old Norman(later in Britain developed into Anglo-Norman) language.


Many French words in this period were entered to the English.
Middle English was spoken to about 1500 common era.


After that there was created Early Modern English which was used in example by William Shakespeare.


That was the stage that there were many borrowings to English from European countries like Germany, France, etc.


The English language is now extended to other countries like Ireland, the USA, Canada, Australia, New Zealand and some small colonies through British colonisation.


Now we have been speaking Late Modern English since 1800 CE to present.

Thanks for reading our blog.

Regards Marcin

Dobry wieczór odwiedzający.

Język angielski pochodzi z języka zachodniogermańskiego, a jego pierwsza forma nosiła nazwę Staro -angielski

Anglo –  fryzyjskie dialekty zostały przywiezione do Wielkiej Brytanii w połowie 5-7 wieku n. e. przez anglosaskich kolonistów.

Staro-angielski (jako język anglo-normańskich klas wyższych) po podboju normańskim w 1066 roku został zastąpiony przez średnio-angielski.

Normanowie, którzy podbili Wielką Brytanię, mówili w języku staro-normańskim (później w Wielkiej Brytanii rozwinął  się on w język anglo-normański).

Wiele francuskich słów w tym okresie zostało wpisanych do języka angielskiego.

Język średnio-angielski był używany do około 1500 roku Naszej Ery.

Po tym został stworzony Nowożytny język angielski, który został użyty przez Williama Shakespeare’a.

To był etap, w którym było wiele zapożyczeń do języka angielskiego z krajów europejskich, takich jak Niemcy, Francja, itp.

Język angielski jest obecnie rozszerzony na inne kraje, takie jak Irlandia, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i kilka małych kolonii poprzez kolonizację brytyjską.

Od 1800 r. do chwili obecnej mówimy po angielsku w takiej samej formie.

Dzięki za przeczytanie naszego bloga.

Pozdrowienia,

 Marcin.

Welcome to our(Marcin & Anna) new blog about English and not only.

Good evening everybody.

We would like to introduce you to the world of English language.

Our first entries will be some propadeutics to basic knowledge.

First of all the English language is our Hobby.

On our blog we will be talking apart from English grammar, vocabulary, etc. about casual, everyday issues like spending free time, pets, a bit about animals, work, hobby, food, information technology, etc.

Thanks for watching our blog.

Greetings Marcin & Ania

Dobry wieczór wszystkim.

Chcielibyśmy wprowadzić was do świata języka angielskiego.

Nasze pierwsze wpisy będą pewną propedeutyką do podstawowej wiedzy.

Przede wszystkim język angielski to nasze hobby.

Na naszym blogu będziemy rozmawiać oprócz gramatyki i słownictwa angielskiego, itd. o zwykłych, codziennych sprawach takich jak spędzanie wolnego czasu, zwierzęta domowe, pracy, naszym hobby, jedzeniu, informatyce, itd.

Dziękujęmy za oglądanie naszego bloga.

Pozdrawiamy Marcin i Ania 🙂