My cat – Ogonek/Mój kot – Ogonek

That’s him. Hello Everybody. I would like to talk about my the best pet, cat what is called Ogonek. It’s Polish name. Translated it means something like tail, but in soft meaning.

He is a very intelligent, good-looking and beautiful cat.

I buy him food. „Vitapol Exigent and Sensitive” is his favourite dry food.

He likes eating, and he is a slim cat. Sometimes he doesn’t has an apetite, but he has his favourite kind of meals.

He likes wet food: Felix. It’s in sachets. In pack there are 5+1 pieces.

He eats 1 piece daily. I like when he is full stuffed and smilling.

He is a very handsome cat 🙂

He has his friends(cats). It’s one of them. He likes enjoying with him.

They feel good living together in our home.

I love my cats, they give me a pleasure and hapiness.

Thank you for reading my post. Write in comments about your cats.

Greetings

Marcin

To właśnie on. Witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj pomówić o moim najlepszym zwierzaku, mianowicie o kocie, którego nazwałem Ogonek. To polskie imię. Przetłumaczone znaczy tyle co ogon tylko, że w zdrobnieniu.

Jest bardzo inteligentnym, dobrze wyglądającym i pięknym kotem.

Kupuje mu jedzonko o nazwie „Vitapol Exigent and Sensitive”, to jego ulubiona sucha karma.

Lubi jeść i jest szczupłym kotem. Czasem nie ma apetytu, ale ma swoje ulubione posiłki.

Lubi mokrą karmę marki: Felix. Jest ona w saszetkach, pakowanych po 5+1 sztuk.

Zjada jedną saszetkę dziennie. Lubię kiedy jest najedzony i radosny.

Jest bardzo przystojnym kotem.

Ma swoich kocich przyjaciół. To jeden z nich. Lubi bawić się z nim. Czują się dobrze mieszkając ze sobą w naszym domu.

Kocham moje koty, dają mi szczęście i radość.

Dziękuję za przeczytanie mojego wpisu na blogu. Proszę napiszcie w komentarzach o swoich kotach.

Pozdrawiam

Marcin

The best smell of coffee. / Najlepszy zapach kawy.

Good evening.

Nowadays a lot of people drink a coffee at home, in the restaurant, work, school, almost everywhere.

Smell of it is very pleasant and typical.

The advantages of drinking coffee:

 • it helps with burning fat
 • it improves circulation of your blood
 • it reduces muscle pain
 • it increases your stamina while training
 • it is a source of antioxidants
 • it decreases chance to get a depression
 • you are more immune for heart illness
 • positive influence for your liver
 • it adds you an energy
 • it protects you from Parkinson’s disease.
 • less risk to get a cancer
 • your concentration is better
 • it prolongs your life
 • less chance for sugar diabetes
 • important source of nutritional values
 • it reduces your stress
 • better immune for the sunlight

The coffee gives a motivation to work, learn, etc.

Optimal daily consumption of coffee is 5 cups.

The most expensive coffee is Kopi Luwak.

It costs 2050 PLN for 1 kg.

Drink the coffee is also a good way to meet and talk about something.

Do you drink a coffee? Write in comments.

Thank you very much.

Regards

Marcin

Dobry wieczór.

W dzisiejszych czasach wielu ludzi pije kawę w domu, w restauracji, pracy, szkole, prawie wszędzie.

Zapach kawy jest bardzo przyjemny i charakterystyczny.

Zalety picia kawy:

 • pomaga spalić tkankę tłuszczową
 • poprawią krążenie krwi
 • redukuje ból mieśni
 • zwiększa wytrzymałość podczas treningów
 • jest źródłem antyoksydantów
 • zmniejsza szanse na depresję
 • jesteś bardziej odporny na choroby serca
 • pozytywny wpływ na Twoją wątrobę
 • dodaję Tobie energii
 • chroni przed chorobą Parkinsona
 • mniejsze ryzyko zachorowania na raka
 • Twoja koncentracja jest lepsza
 • przedłuża życie
 • mniejsza szansa na zachorowanie na cukrzycę
 • ważne źródło składników odżywczych
 • redukuje stres
 • zwiększa odporność na promienie słoneczne

Kawa daje motywację do pracy, nauki, itp.

Optymalne dzienne spożycie kawy to 5 szklanek.

Najdroższa kawa na świecie to Kopi Luwak.

Kosztuje 2050 zł za 1 kilogram.

Picie kawy jest także dobrą okazją do spotkania i porozmawiania o czymś.

Czy pijecie kawę? Napiszcie w komentarzach.

Dziękuję bardzo.

Z poważaniem

Marcin

My adventure with the classical music/ Moja przygoda z muzyką klasyczną.

Hello everybody, I would like to describe one of the most deep and developed kind of music what is called classical music.

It began from the childhood, when I used to go to the school.

I had my own keyboard which I got from my parents(love them).

From time to time I was playing in classical music style and I got a pleasure from it.

My favourite composers are: Bach, Haydn, Händel, Mozart, Vivaldi and a few more.

Generally speaking I love organ music, but not only.

In Bach music I like the most „Toccata and fuga d-moll”, „Jesus bleibet meine Freunde”, fugues, etc. It’s a very complicated and focused on polyphony music.

Bach was a virtuoso of organ pipe, and he is very original and inventive.

There is a list of interesting curiosites about classical music composers:

 1. Mozart wrote the overture to Don Giovanni on the morning of the opera’s premiere while suffering from a massive hangover.
 2. Schubert was given the nickname „little mushroom” by his friends due to his height.
 3. Chopin was buried with a small urn of authentic Polish soil.
 4. Bach and Händel were both blinded by the same ocular surgeon, John Taylor.
 5. As a boy, Haydn once cut off the pigtails of a fellow choir member as a practical joke.

How you feel the classical music? Write in comments.

Greetings Marcin

Witam wszystkich, chciałbym opisać jeden  najbardziej rozwiniętych rodzajów muzyki. Ma on największą głębie. Jest to muzyka klasyczna.

Zaczęło się od dzieciństwa, kiedy chodziłem do szkoły.

Miałem własny keybord , który dostałem od rodziców (kocham ich).

Od czasu do czasu grałem w stylu muzyki klasycznej i czerpałem z tego przyjemność.

Moi ulubieni kompozytorzy są: Bach, Haydn, Händel, Mozart, Vivaldi i jeszcze kilka innych.

Ogólnie rzecz biorąc, kocham muzykę organową, ale nie tylko.

W muzyce Bacha lubię najbardziej ,,Toccata i fuga d-moll”;, Jesus bleibet meine Freunde”;, fugi itp. To bardzo skomplikowana i skupiona na muzyce polifonicznej.

Bach był wirtuozem fujarki organowej, jest bardzo oryginalny i pomysłowy.

Istnieje lista interesujących ciekawostek dotyczących kompozytorów muzyki klasycznej:

Mozart napisał uwerturę do Don Giovanniego rano  w dniu premiery opery, cierpiąc z powodu okropnego kaca.

Schubert otrzymał od przyjaciół przydomek ,,mały grzybek”; ze względu na swój wzrost.

Chopin został pochowany z małą urną na  polskiej ziemi.

Bach i Händel zostali oślepieni przez tego samego chirurga ocznego, Johna Taylora.

Jako chłopiec, Haydn  dla żartu  obciął warkocze koleżance z  chóru.

Lubicie muzykę klasyczną? Napiszcie w komentarzach.

Pozdrowienia Marcin

Watching movies as a big pleasure/ Oglądanie filmów jako wielka frajda.

Hello everyone 🙂

First of all watching movies is one of my favourite kind of entertainment.

Generally it costs some money, because we should buy a movie before we will watch it, but it is not too expensive.

We can divide movies into categories:

 • Science-fiction
 • Horror
 • Thriller
 • Crime
 • Fantasy
 • Adventure
 • Comedy
 • Action
 • Romance
 • Drama
 • Animation
 • Mystery
 • Biography
 • Musical
 • Western
 • War
 • Music
 • Sport
 • Superhero
 • History
 • Family
 • Documentary

There are probably a few more, but that’s enough to show you what can you choose.

Advantages of watching movies:

 • cultural development
 • visual experience
 • enjoyable time
 • additional knowledge
 • entertainment
 • learning from one’s mistakes

Ways of watching movies:

 1. Cinema

You can go to the cinema with your friends/someone. I think it’s the best option, because then you spend enjoyable time, not only for yourself.

2. Personal Computer(PC) or notebook

You can buy a movie on Digital Video Disc(DVD) or Blue-ray.

There is also option to watch movie online on internet platform.

You pay for it i.e. monthly and you can watch what you choose from the list.

3. TV

In your television you can change channels and choose the video that you like watching.

4. Mobile devices

It’s like smartphones, tablets, phones, androids, etc. It has a small display, but it is enough to watch a movie.

Thank you for reading my post. Do you like it? Say in comments.

Greetings

Marcin

Witam wszystkich 🙂

Zacznę od tego ,że oglądanie filmów to jedna z moich ulubionych form rozrywki.

Ogólnie rzecz biorąc, kosztuje to trochę pieniędzy, ponieważ powinniśmy kupić film, zanim go obejrzymy, ale nie jest on zbyt drogi.

Możemy podzielić filmy na kategorie:

 • Science-fiction
 • horror
 • Thriller
 • Kryminał
 • Fantasy
 • Przygodowy
 • Komedia
 • Film akcji
 • Romans
 • Dramat
 • Animacja
 • Psychologiczny
 • Biografia
 • Musical
 • Western
 • Wojenny
 • Muzyczny
 • Sportowy
 • Film o Super bohaterze
 • Historyczny
 • Familijny
 • Dokument

Prawdopodobnie jest ich jeszcze kilka, ale to wystarczy, by pokazać, co możesz wybrać.

Zalety oglądania filmów:

 • rozwój kulturalny
 • przyjemnie spędzony czas
 • zyskanie  dodatkowej wiedzy
 • rozrywka
 • uczenie się na własnych błędach.

Sposoby oglądania filmów:

 1. Kino

Możesz iść do kina z przyjaciółmi/jednym z nich. Myślę, że to najlepsza opcja, bo wtedy spędzasz miło czas, nie tylko dla siebie.

2. Komputer osobisty (PC) lub notebook

Możesz kupić film na Digital Video Disc(DVD) lub Blue-ray.

Istnieje również możliwość oglądania filmów online na platformie internetowej.

Płacisz za to, (opłata co miesiąc ) i możesz oglądać to, co wybierzesz z listy.

3. Telewizor

W telewizorze możesz zmienić kanały i wybrać film, który lubisz oglądać.

4. Urządzenia przenośne

To jak smartfony, tablety, telefony, androidy itp. Mają mały wyświetlacz, ale to wystarczy by obejrzeć film.

Dziękuję za przeczytanie mojego listu. Podoba ci się? Powiedz w komentarzach.

Pozdrowienia ,

Marcin

Your weekend on the beach/ Twój weekend na plaży.

I would like to enter you to the world of beaches.

Resting on the beach is one of the way to spend your free time.

Advantages:

 1. You can read books.
 2. You can learn, study lessons to your school.
 3. You can walk into the water and splash/swim.
 4. You can lie and charge your energy.
 5. You can eat something like snacks, etc.
 6. You just spend the time with someone.

Here I would like to present a few examples of the biggest beaches in the world:

 • Muizenberg , South Africa

It is located where the shore of the Cape Peninsula curves round to the east on the False Bay coast.

 • Long beach, USA

Long Beach is a town situated the Pacific Coast of the United States of America, within the Los Angeles metropolitan area of Southern California.

 • Cox’s bazar, Bangladesh

Cox’s bazar is in southeastern Bangladesh. It’s very interesting tourism center and fishing port.

To sum up, beaches are beautiful places where a human can rest, swim and just recover an energy.

Please write your comments.

Regards Marcin

Chciałbym zaprosić Was do świata plaż.

Odpoczynek na plaży to jeden ze sposobów spędzania wolnego czasu.

Zalety:

Możesz czytać książki.

Możesz się uczyć, , przygotowywać się na lekcjach w Twojej szkole/uczelni.

Możesz wejść do wody i popluskać się/płynwać.

Możesz leżeć i ładować swoją energię.

Możesz zjeść jakieś przekąseki .

Po prostu możesz spędzać czas z bliskimi.

Tutaj chciałbym przedstawić kilka przykładów największych plaż na świecie:

Muizenberg , Republika Południowej Afryki

Znajduje się ona w miejscu, gdzie brzeg półwyspu Cape zakrzywia się na wschód na wybrzeże False Bay.

Long Beach, USA

Long Beach jest miastem położonym na wybrzeżu Pacyfiku w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na obszarze metropolitalnym Los Angeles w południowej Kalifornii.

Bazar Coxa, Bangladesz.

Bazar Coxa leży w południowo-wschodnim Bangladeszu. Jest ona bardzo ciekawym centrum turystycznym i portem rybackim.

Podsumowując, plaże są pięknymi miejscami, gdzie człowiek może odpocząć, popływać i odzyskać energię.

Napiszcie swoje komentarze.

Pozdrawiam ,Marcin

Running as the way for chill out/ Bieganie jako sposób na odprężenie.

Hi Everybody.

Running is one of the oldest sports in the world.

It was originally recorded in 776 BC on the first Olympics in Greece.

It is very easy to begin your journey with running.

You have to turn off your thinking and plunge into physical relaxation.

Advantages of running:

 • it improves our physical condition
 • it doesn’t take a lot of time
 • you can run with someone
 • it extends capacity of our lungs
 • it allows us to burn our body fat
 • it makes that we feel better(more endorphins in our organism)

Running only requires healthy legs/time/will.

I encourage you to try this sport, because it is really worth doing something with our health.

Greetings

Marcin

Witam wszystkich.

Bieganie jest jednym z najstarszych sportów na świecie.

Został on pierwotnie ustanowiony w 776 r. p. n. e. na pierwszych igrzyskach olimpijskich w Grecji.

Bardzo łatwo jest rozpocząć podróż z bieganiem.

Musisz wyłączyć myślenie i zanurzyć się w fizycznym odprężeniu.

Zalety biegania:

poprawia naszą kondycję fizyczną.

 • to nie zajmuje dużo czasu.
 • możesz biegać z kimś.
 • zwiększa pojemność naszych płuc.
 • pozwala nam to spalić  tkankę tłuszczową.
 • sprawia, że czujemy się lepiej (więcej endorfin w naszym organizmie)
 • Bieganie wymaga tylko zdrowych nóg, czasu i woli.

Zachęcam do wypróbowania tego sportu, bo naprawdę warto zrobić coś z naszym zdrowiem.

Pozdrowienia

Marcin

Top 5 ! The weirdest Guinness World Records/Top 5 !Najdziwniejsze rekordy Guinnessa

Imagination has no limits. I’d like to introduce you some people who held the records in spectacular ways. Have you ever heard about „Most spoon balanced on face” or The loudest burp”? Let’s see odd Guinness record. Take a look.

 1. Most spoon balanced on face •

Devon, 1st April 2008- Joe Alison established his record. That man used 16 stainless steel teaspoons in his great stunt. Spoons were situated allover his body.

Joe put 5 spoons on the forehead, 4 on the cheeks, 1 on the nose, 2 on the top lip,1 on each ear ,2 teaspoons were placed on the chin.

2 The Loudest Burp •

This record were established by Paul Hunn. That guy gave the loudest burp-107,1 dB on the set The New Paul O’Grady show, in London, on 24th September 2008. Volume of that burp can be compare with sound of a motorcycle without a silencer (100 dB).

3 Furthest Eyeball Popper •

The next weird Guinness record belongs to Kim Goodman from USA. Kim owns amazing ability. She can pop her eyeballs so that protrude for 12 mm beyond her eye socket. The record was set on 2nd November 2007 in Istanbul, Turkey.

4 Heaviest car balanced on the head •

The record was set on 24th May 1999 in London UK studio.

An Englishman, John Evans balanced a 159,6 kg Mini on his head. Balancing took him 33 seconds. He was able to hold the record thanks to his big – 60,9 cm neck.

5, The heaviest weight lifted on ear •

Rakesh Kumar from India lifted 71 kg on his left ear. The record holding took a place on 21st May 2008.

That’s impressive! Isn’t it? What you think about that records?

Write in comments please.

Regards.

Ania

Wyobraźnia nie ma granic. Chciałabym przedstawić kilka osób, które ustanowiły rekordy w spektakularny sposób. Słyszałeś kiedyś o ,, Balansujących łyżkach na twarzy”; lub o ,,Najgłośniejszym beknięciu”;? Zobaczmy dziwne rekordy Guinnessa. Spojrzcie.

Większość łyżki zbalansowana na twarzy –

Devon, 1 kwietnia 2008 r. – Joe Alison ustanowił swój rekord. Ten człowiek użył 16 łyżeczek ze stali nierdzewnej. Łyżki znajdowały się na całym jego ciele.

Joe położył 5 łyżek na czole, 4 na policzkach, 1 na nosie, 2 na górnej wardze, 1 na każdym uchu, 2 łyżeczki zostały umieszczone na podbródku.

2 Najgłośniejsze beknięcie-

Ten rekord został ustanowiony przez Paula Hunna. Ten facet wykonał beknął najgłośniej -107,1 dB na podczas The New Paul O’Grady show, w Londynie, 24 września 2008 roku. Głośność tego beknięcia można porównać z dźwiękiem motocykla bez tłumika (100 dB).

3 Najbardziej wytrzeszczona gałka oczna

Kolejna dziwaczna płyta Guinnessa należy do Kim Goodman z USA. Kim ma niesamowitą zdolność. Potrafi mocno wytrzeszczyć gałki oczne , które wystają na 12 mm poza oczodół. Rekord został ustanowiony 2 listopada 2007 roku w Stambule w Turcji.

4 Najcięższy samochód wyważony na głowie –

Rekord został ustanowiony 24 maja 1999 roku w londyńskim studiu UK.

Anglik, John Evans uniósł 159,6 kg Mini na głowie. Uniesienie zajęło mu 33 sekundy. Był w stanie ustanowić rekord dzięki swojej wielkiej szyi. (60,9 cm)

5, Najcięższy ciężar podniesiony na uchu –

Rakesh Kumar z Indii podniósł 71 kg na lewym uchu. Rekord miał miejsce 21 maja 2008 roku.

To imponujące! Jak uważacie? Co sądzicie  o tych rekordach?

Piszcie w komentarzach.

Pozdrawiam.

Ania