STOP EXCUSSES! HOW TO MOTIVATE YOURSELF./ STOP WYMÓWKOM ! SPOSOBY NA ZMOTYWOWANIE SIEBIE.

,,Your success in life and work will be determined by the kinds of habits that you develop over time. The habit of setting priorities, overcoming procrastination, and getting on with your most important task is a mental and physical skill. As such, this habit is learnable through practice and repetition, over and over again, until it locks into your subsconscious mind and becomes a permanent part of your behaviour.’’

Brian Tracy

Habits determine our life.  To develop your good habits you should do what you should do over and over.

1 . Create your self -enthusiasm

When you wake up you have two options :

1 sleep more and having a dream ,2 wake up and realise your dream and plan. It’s your choice.

I give you my tips how to build enthusiasm in the morning:

* Open the window ,let sunshine  to come to your home.

*. Drink coffe/tea in your favourite mug with optimistic /motivational quote.

* . Go outside. Going outside for a walk helps you to relax.

* Do some stretching exercises. Take some  deep breath and let your brain ventilate.

2 Planning your daily structure  to night before.

Take your notebook and type what is your goal to do next day. Your goals should be specific and clear.For instance when you want to learn English write what you want to achieve ( vocabulary, grammar , reading ,maybe speaking?). Type some details. Let’s write what you should prepare to do it . Some application like habitbull and wunderlist would be helpful.

3 . Simply -do it!!!…

Do what you should  do, even if you don’t want to do it at the moment. Improve your self -discipline all the time. Let’s think on a long term basis.  Do it  with enthusiasm. When you have bad moment , remember why you start and what it means to you. For example .Why I start running? Answer: I start running because I want to lose some weight and improve my condition .When I lose some weight and improve my condition I will be slim and I will rid on breahlessness . I would be more healthly.

4.  Tracks difficult situation as a challenge and  failure as a lesson.

Only people who do nothing don’t make  mistakes ..because… they do nothing. Failure is  a typical situation if you want to progress. Every people who reach success went through  faillure and difficult moments. Nobody was born as a master. Difficuldities develop our stamina.

5 . Break your big goal into smaller goal.

If you want to buy a new house -, find a  job who give you satisfacion and bigger salary and start to save money. You can add money into saving account.

If you want to lose weight- Establish that you  will lose 4-5 kilos per month instead 15 kilos per month. You dont put weight in short time that means that you dont lost weight in that  time. That’s establishment bring you lack of frustration

6 . Surround yourself  by positive , motivational quotes, books etc.

I know deeply how helpful can be reading inspirational book and blogs or wathing motivational movies on YouTube. That’s can produce positive power in your mind and heart.

I print out my favourite  pictures with quotes ,glaze and hanged on the wall. I surround them and It helps me a lot.

My favourite  authors are :

Brian Tracy and Regina Breett.

They  always rise my spirit and cheer me up.

7 .Visualise your dream and goals.

Find a moment and dream about your future success. Let’s describe your dream with details . How you feel?Who is with you ?Thats  can help you to start and gives you big portion of motivate.

Remember- only you decide in your life . You are director of your life. It is fantastic ! Isn’t it? Let’s take your life in your hands.

Is that post helpful for you?  How you motivate yourself? Please write a comment and don’t forget to add like.

Regards,

Ania

Twój sukces w życiu i pracy będzie zależał od nawyków, które rozwijasz w czasie. Nawyk wyznaczania priorytetów, przezwyciężania zwlekania i radzenia sobie z najważniejszymi zadaniami jest umiejętnością psychiczną i fizyczną. Jako taki, ten nawyk można nauczyć się poprzez praktykę i powtarzanie, w kółko, dopóki nie zamknie się w twoim podświadomym umyśle i nie stanie się stałą częścią twojego zachowania”;.

Brian Tracy

Przyzwyczajenia decydują o naszym życiu. Aby rozwijać swoje dobre nawyki, powinieneś w kółko robić to  co jest Twoim obowiązkiem.

1 . Kreuj swój własny entuzjazm.

Kiedy się budzisz, masz dwie opcje:

1 spać więcej i śnij dalej, 2 obudzić się i zrealizować swoje marzenia i plany. Wybór należy do Ciebie.

 Oto moje wskazówki, jak budować entuzjazm z rana:

*  Otwórz okno, niech promienie słońca trafią Twojego do domu.

*. Pij kawę/herbatę w swoim ulubionym kubku z optymistycznym i motywującym cytatem.

* . Wyjdź na zewnątrz. Wyjście na spacer  pomaga się zrelaksować.

* Wykonaj ćwiczenia rozciągające. Weź głęboki wdech i pozwól, by twój mózg się przewietrzył.

2 .  Zanim położysz się spać , zaplanuj swój kolejny dzień.

Weź swój notatnik i wpisz, co jest Twoim celem na następny dzień. Twoje cele powinny być konkretne i jasne. Na przykład, kiedy chcesz nauczyć się języka angielskiego, napisz, co chcesz osiągnąć (słownictwo, gramatyka, czytanie, może mówienie?). Wpisz kilka szczegółów. Napisz, jak powinieneś się do tego przygotować. Niektóre aplikacje, takie jak habitbull i wunderlist są tu pomocne.

3 . Po prostu – zrób to!!!!!. . . .

Rób to, co powinieneś zrobić, nawet jeśli nie chcesz tego robić w tej chwili. Ćwicz swoją samodyscyplinę przez cały czas. Myśl długodystansowo . Rób to z entuzjazmem. Kiedy masz zły moment przypomnij sobie , dlaczego zaczynałeś  i co to dla ciebie znaczy. Na przykład : Dlaczego zacząłem biegać? Odpowiedź: Zacząłem biegać, ponieważ chcę schudnąć i poprawić swoją kondycję. Kiedy schudnę i poprawię swoją kondycję, będę szczupły i pozbędę się zadyszki Będę zdrowszy.

4. Traktuj trudną sytuację jako wyzwanie, a porażkę jako lekcję.

Tylko ludzie, którzy nic nie robią, nie popełniają błędów, bo. . . . nic nie robią. Niepowodzenie jest normalną sytuacją, jeśli chcesz się rozwijać. Każdy, kto osiągnął sukces, przechodził przez porażki i trudne chwile. Nikt nie urodził się jako mistrz. Trudności rozwijają naszą wytrwałość.

5 . Podziel swój wielki cel na mniejsze cele.

Jeśli chcesz kupić nowy dom – znajdź pracę, która da ci satysfakcjonującą oraz większą pensję i zacznij oszczędzać pieniądze. Możesz zacząć odkładać pieniądze na koncie oszczędnościowym.

Jeśli chcesz schudnąć – Ustal, że będziesz tracił 4-5 kilogramów miesięcznie zamiast 15 kilogramów miesięcznie. Nie przybrałeś na wadzę w krótkim czasie, co oznacza, że nie schudniesz od razu .Takie założenie spowoduje ,że nie będziesz czuł się sfrustrowany.

6 . Otoczaj  się pozytywnymi, motywującymi cytatami, książkami itp.

Wiem, jak bardzo pomocne może być czytanie inspirujących książek i blogów oraz oglądanie filmów motywacyjnych na YouTube. Tworzy to pozytywną moc w twoim umyśle i sercu.

Sama wydrukowałam moje ulubione zdjęcia z cytatami, oprawiłam  i powiesiłam je na ścianie. Otaczanie się nimi bardzo  mi pomaga.

Moi ulubieni autorzy to :

Brian Tracy i Regina Brett.

Ich twórczość  pociesza mnie i podnosi na duchu

7 . Wizualizuj  sobie swoje marzenia i cele.

Znajdź chwilę i zacznij marzyć  o swoim przyszłym sukcesie. Opisz  twoje marzenie, podając szczegóły. Jak się czujesz? Kto jest z tobą? To pomoże Ci działać i da dużo  motywacji.

Pamiętaj – tylko ty decydujesz w swoim życiu. Jesteś dyrektorem swojego życia.  To fantastyczne! Nie sądzisz? Weź własne życie w swoje ręce.

Czy te rady  są  dla ciebie pomocne? Podziel się swoimi sposobami na motywację. Napisz komentarz i nie zapomnij dodać like😊

Pozdrawiam ,

Ania

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s